Hix, lần đầu làm blog T_T

Ta thật là khổ vì mù thông tin lại còn không biết gì về “điện” cả T_T

Thật cực khổ để tạo blog, ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ mới lần mò ra cách đăng ký và ta đang cố gắng thay đổi blog để nhìn nó không đáng chán như bây giờ

pà kon, ta đang cần giúp đỡ đây giúp ta với nha,

yêu mọi người